imti vadovauti

imti vadovauti
charge

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

  • vadžios — vãdžios sf. pl. (2) K, LsB312, Rtr, DŽ; L, (4) 1. SD355, Krsn, Snt, Stk, Ūd, Sdb, Bgs, Kri, Pšl, Kp virvė šieno ar šiaudų vežimui priveržti: Išmynę kanapes, prisuka vãdžių, vadelių LzŽ. Vadžios intęst vežimu, šatrai pririšt Btrm. Šienveržės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vadelės — vadẽlės sf. pl. (2) Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ 1. SD171, SD32, 132, 401, N, M, L, ŽŪŽ32, DrskŽ, Dv virvės ar šikšnos arklį valdyti, atvarslai: Vadẽlės tai dviejų virvelių nebus, tai vis trečią, tai jos lygios ir stiprios Kp. Buvo prastos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vadžioti — vadžioti, ioja, iojo KBII199, K, Rtr, FrnW, DŽ, NdŽ plg. vedžioti. 1. tr. H, H176, Q198,261, SD1195, SD401, R, R243,377, MŽ, MŽ506, Sut, N, L, Š, Iš, Str, Aps, Kr nuolat vesti iš vienos vietos į kitą ar kur nors: Aklą žmogų vadžioti J. Jei mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkti — išriñkti, ìšrenka (išreñka), o tr. K, Š; H173, R, Sut, I, M, LL182 1. DŽ, Tvr renkant visus paimti: Išrinktì visi grybai Vdk. Dabar išriñkta, ale būta aviečių Ob. Vienoj dienoj išrinkaĩ – kitoj i vė priaugę [uogų] Dgč. Dabar išreñka dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukti — Rtr, NdŽ, KŽ; SD1133, Lex100, R87, MŽ115, M, L, LL149,151 1. tr. SD1127 traukiant pakišti, pabrukti po kuo: [Arklys] jam an kupros kaip šoko, jį po apačia patraukė, tą žmogų būt sumynęs Snt. | Ėjo pagal gelžkelį, vėjas po traukiniu i patraukė Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvarkyti — tvarkyti, tvar̃ko, tvar̃kė KBII176, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; Q86, R, MŽ, N, LL266, L 1. tr. daryti tvarkingą, atitinkantį tvarkos reikalavimus: Tvarkyti kambarį NdŽ. Dabar marti mano tvar̃ko [kambarius], aš jau nebetropiju, žinai, kaip senas žmogus Rk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vadauti — vadauti, auja, ãvo Rtr, RŽ; L žr. vadovauti: 1. Kos41, L304, Š Vadauti, vadovu būti I. Jis vadovavo (vadavo) mūsų kariuomenei beveik dešimtį metų J.Jabl. Man tekdavo dažnai, vadavus brigadai, imti pulkui vadauti J.Jabl. | prk.: Visada protas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”